23.05.2019  
Szukaj
AKTUALNO?CI
· Aktualno?ci

DZIA?ALNO? PINB
· Podstawa prawna
· Zakres dzia?alno?ci
· Zadania PINB
· Sk?ad osobowy
· Terminy i procedury za?atwiania spraw
· Rejestry i ewidencje

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
· Dokumenty ESP

WNIOSKI
· Rozpocz?cie robót budowlanych
· Pozwolenie na u?ytkowanie
· Zawiadomienie o zako?czeniu budowy
· Inne druki

WA?NE INFORMACJE I KOMUNIKATY
· ?wiadectwo charakterystyki energetycznej
· UWAGA ?NIEG NA DACHACH !!!
· OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
· Jakie s? rodzaje kontroli?
· Kto i w jaki sposób odpowiada za w?a?ciwe utrzymanie obiektów?
· Kto jest uprawniony do dokonywania kontroli?
· Które obiekty bud. i w jakim zakresie podlegaj? wy??czeniom?
· Jakie sankcje gro?? za naruszenie ustawowych obowi?zków?
· Do czego zobowi?zani s? w?a?ciciele po kontroli??

KONTAKT
· PINB we Wschowie
· WINB w Gorzowie Wlkp.

WYKONANIA ZAST?PCZE I EKSPERTYZY
· Archiwum
· Aktualno?ci

Inne druki

Tu wpisz treść


Protokó? sk?adany raz do roku.
Rozmiar: 56.00 KB
Data publikacji: 2013-04-29 14:35:08
Ilość pobrań: 1007
Protokó? sk?adany dwa razy do roku.
Rozmiar: 56.50 KB
Data publikacji: 2013-05-08 11:26:24
Ilość pobrań: 1125
Protokó? sk?adany co 5 lat.
Rozmiar: 64.00 KB
Data publikacji: 2013-05-08 11:27:05
Ilość pobrań: 1038
Wniosek o wydanie potwierdzonych za zgodno?? z orgina?em kopii dokumentów.
Rozmiar: 23.50 KB
Data publikacji: 2013-05-13 13:48:09
Ilość pobrań: 913
Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego i o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych.
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2013-05-13 13:49:50
Ilość pobrań: 1592
Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego.
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 2013-05-13 13:50:25
Ilość pobrań: 992
Zawiadomienie o zmianie inspaktora nadzoru inwentarskiego.
Rozmiar: 27.50 KB
Data publikacji: 2013-05-13 13:51:03
Ilość pobrań: 882
Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy.
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2013-05-13 13:51:43
Ilość pobrań: 1183
Upowa?nienie.
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2013-05-13 13:52:07
Ilość pobrań: 16149
Przed?o?enie dokumentów.
Rozmiar: 26.00 KB
Data publikacji: 2013-05-13 13:52:29
Ilość pobrań: 944
Protokó? z przeprowadzenia próby szczelno?ci zbiornika na nieczysto?ci ciek?e (szambo).
Rozmiar: 28.00 KB
Data publikacji: 2013-05-13 13:53:14
Ilość pobrań: 3061
Informacja dotycz?ca Bioz.
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2013-05-13 13:54:04
Ilość pobrań: 932

Data publikacji: 2013-04-29 14:32:55 (3169 odsłon)
Redaktor - Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
tel. 065-540-21-10    e-mail: pinb@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-04-29 14:35:08 Dodano za??cznik: Protokó? sk?adany raz do roku. (PROTOKOL_(raz_do_roku)[77x1].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-08 11:26:24 Dodano za??cznik: Protokó? sk??dany dwa razy do roku. (PROTOKOL_(dwa_razy_do_roku)[77x2].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-08 11:27:05 Dodano za??cznik: Protokó? sk?adany co 5 lat. (PROTOKOL_(5_lat)[77x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-13 13:48:09 Dodano za??cznik: Wniosek o wydanie potwierdzonych za zgodno?? z orgina?em kopii dokumentów. (wniosek_o_wydanie_kopii_dokumentow[77x4].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-13 13:49:50 Dodano za??cznik: Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego i o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych (wniosek_o_zatwierdzenie_projektu_budowlanego_zamiennego_i_o_pozwolenie_na_wznowienie_robot_budowlanych[77x5].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-13 13:50:25 Dodano za??cznik: Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego (wniosek_o_zatwierdzenie_projektu_budowlanego_zamiennego[77x6].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-13 13:51:03 Dodano za??cznik: Zawiadomienie o zmianie inspaktora nadzoru inwentarskiego (zawiadomienie_o_zmianie_inspaktora_nadzoru_inwentarskiego[77x7].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-13 13:51:43 Dodano za??cznik: Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy. (zawiadomienie_o_zmianie_kierownika_budowy[77x8].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-13 13:52:07 Dodano za??cznik: Upowa?nienie. (upowaznienie[77x9].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-13 13:52:29 Dodano za??cznik: Przed?o?enie dokumentów. (przedlozenie_dokumentow[77x10].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-13 13:53:14 Dodano za??cznik: Protokó? z przeprowadzenia próby szczelno?ci zbiornika na nieczysto?ci ciek?e (szambo). (protokol_z_przeprowadzenia_proby_szczelnosci_zbiornika_na_nieczystosci_ciekle_(szambo)[77x11].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-05-13 13:54:04 Dodano za??cznik: Informacja dotycz?ca Bioz. (Informacja_dotyczaca_Bioz[77x12].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak

[ Wróć ]